logo_op_vzdelavanie.jpg logo-eu-s-odkazom-na-esf-male.jpg

Základná škola, Školská 389, Sačurov

AUTOR: Mgr. Róbert Truchan

Násobenie a delenie prirodzených čísel

number_2.jpg

Násobenie prirodzených čísel
PRÍKLAD
954

×

58
724

×

43
428

×

62
RIEŠENIE

VÝSLEDOK

smile1.gif
Delenie prirodzených čísel
1.1926 ÷ 9 =
2.2988 ÷ 12 =

smile1.gif
Operácie s prirodzenými číslami
1.(18 - 3) ÷ 3 + (6 - 1) × 2 =
2.50 - (5 + 10) + (50 - 10) × 10 =
3.63 - 13 + 4 × 10 =
4. × 7 = 91
5.82 × = 492
6. ÷ 9 = 32